Covid-19 Tedavisi

Covid-19 ile yaşamayı öğrenmek zorunda kaldığımız zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte sağlıklı bilgiye ulaşmak da bir o kadar önem taşımakta. Zira, bilindiği üzere sosyal medya ve çeşitli platformlarda yapılan yanlış bilgilendirmeler çok daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Peki 2020 senesinin neredeyse yarısını evde yaşamak zorunda kalmamıza neden olan Covid-19 hastalığının erişkin vakalarda nasıl tedavi edildiğini gelin birlikte inceleyelim.

Bilim Kurulu: Covid-19 erişkin hasta tedavisi

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu‘nun üzerinde durduğu ilk detay; hastanın yaşı ve sağlık durumu. Buna göre, hasta eğer 50 yaş ve altında ise ve hafif hastalık bulgularına sahip olmasına karşın altta yatan herhangi bir hastalığı yoksa hastaneye yatırılmanın gerekmediği ifade ediliyor. Bu durumda olan hastaların evde izlem önerilerine göre takibi yapılabilir deniliyor.

Hastane ya da evde tedavi altında olan hastanın izlem önerileri de doktoru tarafından belirlenir. Bu kapsamda her vaka özelinde farklı bir tedavi prosedürünün gelişebileceği anlaşılabilir.

Hastanın evde izole bir hayat sürdürüp sürdüremeyeceği; klinik tablosu, destek tedavisi gereksinimi, ağır hastalık tablosu gelişimi için risk faktörlerinin varlığı ve akrabaları ile gelişebilecek ilişkileri gibi faktörler bu konuda belirleyici rol oynamaktadır.

Hastalığın 2. haftası çok önemli!

Bilim Kurulu, hastalık ile ilgili en önemli aşamanın hastalığın 2. haftası olduğuna vurgu yapmakta. 2. hafta itibariyle ağır hastalık gelişme riskinin çok daha olası olduğu ve nefes darlığının gelişmesi ile ateşin düşmemesi durumunda kesinlikle hastaneye başvurulması gerektiğinin altı çiziliyor.

Ev hasta takibiyle izlenecek hastalar “Evde Hasta İzlemi” algoritmasına uygun olarak belirlenmesi önerilir.

Şu özellikleri olan hastalarda hastalığın ağır seyretmesi ve komplikasyon riski yüksektir ve bu nedenle özellikle bu hastaların hastaneye yatırılarak izlenmesi önerilir:

  • 50 yaşın üzerinde olanlar
  • altta yatan hastalığı olanlar (kardiyovasküler hastalıklar, DM, HT, kanser, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer immunsüpresif durumlar)
  • ağır pnömoni ölçütü bulunanlar (konfüzyon veya taşikardi (>125/dk) veya
  • solunum sıkıntısı veya takipne (>30/dk) veya hipotansiyon <90/60 mmHg veya SpO2 <%92 veya akciğer görüntülemesinde bilateral yaygın tutulumu olanlar),
  • sepsis, septik şok,
  • kardiyomyopati, aritmi veya
  • akut böbrek hasarı gelişenler ve
  • başvuruda alınmış kan tetkiklerinde kötü prognostik ölçütü (kan lenfosit sayısı <800/µl veya serum CRP>40 mg/l veya ferritin >500ng/ml veya D-Dimer >1000 ng/ml, vb) saptananlar.

Tedavi türü ne şekilde yapılacak?

Bilim Kurulu tarafından paylaşılan rapora göre izlenecek tedavi türleri de dikkat çekmektedir. Buna göre; Pnömoni saptanmış olası COVID-19 olgularında bakteriyel veya influenza pnömonisi ekarte edilemiyorsa, bu etkenleri de kapsayan ampirik tedavi başlanması gerektiğinin altı çiziliyor.

Ampirik tedavide kullanılacak antibiyotiğin seçimi hastanın klinik durumuna göre belirlenmektedir. Bu nedenle, hastanın doktorun bilgisi ve izni dahilinde antibiyotik kullanması hastalığın tedavisi için son derece önem taşıyor.

Covid-19 hastalarında SARS-COV-2 tedavi yöntemi

Bilindiği üzere henüz güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Türkiye dâhil olmak üzere; an itibariyle dünya çapında yüzlerce farklı ilaç, farklı kombinasyonlarla denenmekte ve etkin bir yöntem bulunmaya çalışılıyor.

Söz konusu çalışmaların ortak özelliği ise belli bir bilimsel temele dayanıyor olmasıdır. Bu nedenle söz konusu çalışmaların bir sonuç verebileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Kesin bir tarih verilmemekle birlikte önümüzdeki aylarda önemli gelişmelerin yaşanması beklenmektedir.

Viral enfeksiyonların genelinde olduğu gibi, SARS’tan ve influenzadan elde edilen veriler, antiviral tedavinin erken başlanmasının daha yararlı olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle, semptomatik olup da COVID-19 olasılığı düşünülen hastalara, hidroksiklorokin tedavisinin hemen başlanması önerilmektedir.

Burada COVID-19’un tedavisi konusunda yapılan öneriler, mevcut tüm kanıtların ve devam eden klinik çalışma protokollerinin değerlendirilmesiyle, kanıt olmayan durumlarda konunun uzmanlarının görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. COVID-19’un tedavisi konusunda yayımlanacak çalışmaların sonuçlarına göre bu önerilerin güncellenmesine devam edilecektir

Bilim Kurulu

Kaynak: Sağlık Bakanlığı – Bilim Kurulu (Covid-19 Rehberi)

Rating: 5 out of 5.

Yorum yapmak ister misin?